Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Białej Podlaskiej
slider1024x400

OFERTA

EDUKACYJNA

ostatnie miejsca na rok szkolny 2019/2020

KONTAKT
POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Białej Podlaskiej

niepubliczna szkoła podstawowa z uprawnieniami szkół publicznych

realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa,

realizuje obowiązującą podstawę programową,

umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na kontynuowanie nauki na dalszych etapach kształcenia,

zapewnia Uczniom indywidualizację nauczania,

stosuje zasady klasyfikowania i promowania Uczniów oraz egzaminów i sprawdzianów jak w szkołach publicznych,

prowadzi dokumentację przebiegu nauczania według obowiązujących przepisów,

kształtuje postawy i umiejętności przygotowujące Uczniów do odpowiedzialnego życia,

wspiera rozwój dziecka poprzez stały kontakt wychowawcy z Uczniem oraz jego Rodzicami,

zgodnie z założeniami organu prowadzącego wspiera Rodziców i Nauczycieli w wychowaniu i edukacji dzieci i młodzieży poprzez organizowanie szkoleń i kursów doskonalących umiejętności wychowawcze oraz inną działalność edukacyjną,

Wszystkie pozostałe informacje na temat celów oraz zadań szkoły przeczytasz w Statucie Niepublicznej Szkoły Podstawowej

Nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

w bieżącym roku prowadzimy nabór uczniów do klas  „0”, „1”,  „4”, „5”, „6”

 

W celu uzyskania informacji na temat dostępności miejsc do poszczególnych klas prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

JAK ZAPISAĆ DZIECKO

KROK PIERWSZY

Pobierz kartę zgłoszenia dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka i zapisz ją na swoim dysku
klikając w tutaj

KROK PIERWSZY

Pobierz kartę zgłoszenia dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka i zapisz ją na swoim dysku
klikając

KROK DRUGI

Wydrukuj i zapoznaj się z kartą zgłoszenia dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka

KROK DRUGI

Wydrukuj i zapoznaj się z kartą zgłoszenia dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka

KROK TRZECI

Wypełnij kartę zgłoszenia dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka

KROK TRZECI

Wypełnij kartę zgłoszenia dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka

KROK CZWARTY

Wyślij kartę na adres email
szkola@ananas.edu.pl
lub dostarcz osobiście do
sekretariatu szkoły na
ul. Kasztanowej 6

KROK CZWARTY

Kartę należy wysłać na email
szkola@ananas.edu.pl
lub przynieść do
sekretariatu szkoły
ul. Kasztanowa 6
21-500 Biała Podlaska

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ OFERTĘ

 • ZAJĘCIA Z AUTOPREZENTACJI

  Na co dzień jesteśmy oceniani przez innych. Nie zawsze ta ocena jest zgodna z tym, co myślimy o sobie i jak chcielibyśmy być postrzegani. Udział w zajęciach na temat autoprezentacji uczy, jak świadomie i zgodnie ze swoją wolą prezentować siebie oraz kreować swój wizerunek. Dzięki zajęciom uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia obszaru wiedzy o sobie, a co za tym idzie lepszego uświadomienia sobie swoich mocnych i słabych stron aby świadomie eksponować swoje atuty oraz w sposób pozytywny podchodzić do swoich słabości.

 • NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

  Nie ulega wątpliwości, iż nauka języków obcych posiada praktycznie same zalety. Najpopularniejszym językiem jest oczywiście angielski i to właśnie jego warto uczyć się w pierwszej kolejności. Przede wszystkim jest to język bardzo użyteczny, gdyż możemy porozumieć się nim w każdym zakątku świata. Naszym uczniom zapewniamy lekcję z tego właśnie języka 5 dni w tygodniu. Dla chętnych dodatkowe lekcje z języka rosyjskiego.

 • NAUKA PŁYWANIA

  Naszym uczniom zapewniamy bezpłatny udział w zajęciach na basenie raz w tygodniu pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Korzyści z pływania są ogromne. Każda aktywność fizyczna ma swoje zalety, ale pływanie ma ich chyba najwięcej: zdrowe ciało, znakomita kondycja, równomiernie rozwinięte mięśnie. Warto uświadomić sobie, że dzieci znacznie szybciej uczą się pływać niż osoby dorosłe. Dzieci nie mają oporów przed wodą, im wcześniej zacznie się naukę pływania, tym większą swobodę Twoje dziecko będzie czuło w wodzie.

 • ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

  Świetlica na miarę XXI wieku, gdzie nasi uczniowie będą mogli miło i przyjemnie spędzić wolny czas po lekcjach jak i przed lekcjami. Świetlica otwarta od godz 7.00-19.00 dzięki temu nie trzeba „zatrudniać” osoby, która będzie odbierała dziecko ze szkoły, ani prosić szefa o możliwość wcześniejszego wyjścia z pracy. Dzieci będą mogły odrobić lekcje, przygotować się do klasówki, wypocząć w dowolny przez siebie sposób…