Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Białej Podlaskiej

Konkurs recytatorski

konkurs_recytatorski

Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do udziału

 w Powiatowym Konkursie Recytatorskim

pod tytułem „Boże Narodzenie w literaturze”.

Organizator

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Białej Podlaskiej

Patronat

Prezydent Miasta Biała Podlaska

Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu bialskiego.
 2. Uczniowie recytują wiersz i prozę lub dwa wiersze związane z tematyką świąt Bożego Narodzenia.
 3. Łączny czas recytacji obu utworów do 7 minut.
 4. Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych:
  • klasy 1 – 3
  • klasy 4 – 7
  • gimnazja
  • szkoły ponadgimnazjalne

Każda szkoła może zgłosić po 3 uczestników z każdej kategorii.

 1. Recytacje oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Ocena jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Kryteria oceny:
  • dobór repertuaru
  • poprawność dykcyjna
  • interpretacja
  • ogólny wyraz artystyczny

 

 1. Kolejność prezentacji uczestników ustali organizator
 2. Laureaci konkursu wystąpią podczas koncertu bożonarodzeniowego 31.1.2019 (tego samego dnia) po konkursie
 3. Organizator zapewnia obsługę techniczną konkursu i koncertu laureatów: nagłośnienie i oświetlenie.
 4. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne rozstrzyga ostatecznie organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań z konkursu, wizerunku wykonawców, opiekunów ich imion i nazwisk w mediach.

 

Nagrody

Nagrody za I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej

Wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy

Jury ma prawo nie przyznania nagród oraz ma prawo do przyznania wyróżnień

Termin i miejsce konkursu

Konkurs odbędzie się 31 stycznia 2019 o godz. 10.00 w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Białej Podlaskiej, ul. Kasztanowa 6.

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia w terminie do 20.01.2019 r.

do godz. 15.00 na adres:

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza  Korczaka

Kasztanowa 6 21-500 Biała Podlaska tel: 731 530 830,

email: sekretariat@ananas.edu.pl

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu oraz wykorzystanie zarejestrowanego materiału w celach reklamowych imprezy.

Dokumenty do pobrania: